Các loại thú cưng

Các giống chó phốc

13.000.000 

Các loại thú cưng

Chó phốc hươu (Minpin)

4.500.000 

Các loại thú cưng

Chó POODLE

5.500.000 

Các loại thú cưng

Chuột Hamster

180.000 

Các loại thú cưng

Mèo Anh lông dài

9.000.000 

Các loại thú cưng

Mèo Anh lông ngắn

8.000.000 

Các loại thú cưng

PHÓC SÓC THUẦN CHỦNG

12.000.000